Regler för att tälta i naturen (Tänk på det här!)

Att tälta ute i naturen är härligt och fritt. Men vad gäller, får du verkligen tälta överallt och hur länge får du tälta på ett och samma ställe? Vi ska gå igenom vad som gäller när det kommer till att tälta i naturen.

Tack vare allemansrätten får du tälta nästan vart du vill. Så länge du inte skadar naturen ” inte störa, inte förstöra”. Undantag är nationalparker, naturreservat och nära bostadsområden.

I vissa nationalparker och naturreservat gäller speciella regler för tält. Oftast är det tillåtet på anvisade platser men det kan också vara förbjudet. Undvik också att tälta i bostadsområden.

Läs vidare i inlägget för att ta reda på vart du får tälta och vart du INTE får tälta!

Vart får man tälta?

Tillåtet att tälta
NaturreservatNej/Ja, på anvisade platser
NationalparkerNej/ Ja, på anvisade platser
StränderJa
SkogJa
Vid sjö Ja
Nära bostadsområdenNej

Allemansrätten

I Sverige finns allemansrätten som gör att alla får röra sig fritt och nyttja naturen som finns i Sverige.

Vilket är helt fantastiskt.

Även om du får tälta nästa överallt tacka vare allemansrätten finns vissa regler du ska veta om. Vi tar dom här under.

Allemansrätten och tält

  • Du får tälta på samma plats i två till tre dagar. Tältar du längre kan marken ta skada.
  • Slå upp tält på tålig mark, undvik planteringar och jordbruksmark.
  • Du får inte tälta nära bostads- och fritidshus eftersom det är ett privat område.
  • Att tälta i parker, friluftsområden och på idrottsplatser kan skilja sig åt från olika kommuner. Du måste själv ta reda på vad som gäller i kommunen du befinner dig om du vill tälta på någon av platserna.
  • Är ni en hel grupp som ska tälta alltså mer än 2-3 tält måste ni ha markägarens lov då större risk finns att marken tar skada.

Förutom dessa punkter måste du alltid lämna platsen som den såg ut innan du kom. Vilket innebär att du ”städar” efter dig.

Ta med allt ditt skräp.

Det viktiga med allemansrätten är att du INTE får skada naturen när du tältar.

Tälta i naturreservat

Det kan skilja sig åt från olika naturreservat när det gäller att tälta. Läs alltid på informationstavlan som är placerade vid ingången till ett naturreservat.

Där står det vad som gäller för just det reservat du ska besöka och om det är tillåtet att tälta i området.

Eftersom naturreservat är ett skyddat område är man extra rädd om naturen och marken som finns där. Oftast är det anvisade platser du får tälta på.

Tälta i nationalparker

Precis som med naturreservat är en nationalpark ett område man är extra rädd om eftersom det är en speciell natur och växtlighet i dessa områden.

I vissa nationalparker kan det även vara förbjudet att tälta. Det kan du ta reda på genom att besöka nationalparkens hemsida. Eller läsa på informationstavlan vid ingången.

Får du tälta i en nationalpark är det på anvisade tältplatser som oftast ligger intill ett vindskydd eller raststuga. På vissa nationalparker får du bara tälta under ett visst klockslag eller bara en natt.

Tälta på strand

tälta på strand

Ja du får tälta på stranden. Allemansrätten gäller även på stränder. Så länge du inte tältar i närheten av någons strandhus eller privat badbrygga.

Undvik att tälta för nära strandzonen (nedersta delen av stranden cirka 50-100m). Strandzonen är viktig för fågelarter, insekter och groddjur.

Du slipper också fukt och vind om du tältar en bit upp på stranden. Tänk på att det kan kännas hårt att sova på sand.

Tälta i skogen

tälta i skogen

I skogen får du tälta i enstaka dagar så länge du inte skadar naturen. Men tänk på att du inte får tälta på någons mark eller tomt. Utan tälta en bit ifrån om du inte frågar markägaren och det är okej.

Välj en tältplats på tålig mark.

Undvik betesmark, plantering och jordbruksmark. Det är viktigt att du lämnar skogen och naturen som den var när du kom.

Tälta vid en sjö

tälta vid sjö

Precis som att tälta i skogen och på en strand får du även tälta vid en sjö. Här gäller också allemansrätten, du får tälta i enstaka dygn på samma plats men du får inte tälta nära någons bostads- eller fritidshus.

Finns det en privat bygga till sjön får du inte tälta i närheten av den heller.

Att tälta vid en sjö har flera fördelar, du kan bada, diska, och hämta vatten från sjön som du kan rena genom vattenfilter eller koka.

Undvik att tälta i sänkor vid sjön. Börjar det regna kommer de fyllas med vatten och du kommer vakna i en vattenpöl.

Får man tälta vid bostadsområden?

Nej det får du inte. Området kring bostadsområden kallas för hemfridszon där de har rätt att få vara ifred och ostörda.

Tältar du i närheten ska du hålla dig på ett längre avstånd än vad cykel- och gångvägen ligger till bostaden.

Får man tälta på någon annans tomt?

Nej, det får du inte. Det är privat mark. Även om inget staket finns uppsatt är tomten det område närmast någons hus. Det gäller även vid fritidshus.

Vad händer om jag tältar där det är föbjudet?

Då bryter du mot miljöbalken. Det innebär att du kan få böter eller få utföra någon form av samhällstjänst.

Anledningen att det är förbjudet på vissa platser är för att man är rädd om naturen och djuren som lever där.

Skulle alla tälta lite vart dom vill i ett naturskyddsområde blir det slitage på naturen och djurarter skräms iväg. Regler finns av en anledning så undvik att tälta där det är förbjudet!

vad händer om jag tältar där det är förbjudet

Sammanfattning – Regler för att tälta i naturen

Du får tälta på de flesta ställen i Sverige så länge du inte skadar naturen eller stör djurlivet. Du får tälta på samma plats i enstaka dagar. Är ni fler än 2-3 tält måste ni be om markägarens lov.

Speciella regler gäller vid naturreservat och nationalparker. Viktigt att du kollar upp om det är tillåtet att tälta där eller vart du får tälta.

I vissa kommuner är det även förbjudet att tälta i parker, idrottsområden och friluftsområden. Kolla vad som gäller för kommunen du befinner dig i.

Tälta inte nära bostadsområden eller nära någons privata marker.

Lämna en kommentar